Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

Články do zpravodaje XI/2013

23.10.2013 10:49

Zveme vás…

 

 

OČKOVÁNÍ           

Ve čtvrtek 31. října od 17 hodin si přijďte poslechnout besedu k tématu očkování dětí. Své celoživotní zkušenosti bude předávat prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. Očkovat děti ano či ne? Výhody očkování a jeho rizika. Jde o velký zásah do imunitního systému?

Tyto a mnohé další otázky budou zodpovězeny v zasedací místnosti radnice (vchod vedle MAS Sdružení Růže, přístavba radnice vpravo). Vstupné je dobrovolné, děti jsou vítány.

 

Kurz účetnictví a daně v praxi

Od ledna 2014 komunitní škola opět připravuje kurz účetnictví a daní v praxi. Jedná se o kurz, který vás připraví pro samostatné vedení daňové evidence pro OSVČ a podvojného účetnictví pro společnosti s r.o.

Kurz bude probíhat ve dvou blocích. První blok, v rozmezí cca 18 hodin, bude zaměřen na vedení daňové evidence. Druhý blok bude zaměřen na podvojné účetnictví pro společnosti s ručením omezeným a je naplánován na cca 27 hodin. Kurzy budou též zahrnovat problematiku daní, spojených s účetnictvím, daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně.

Kurz bude probíhat jednou týdně a bude tříhodinový. Zájemci si mohou zvolit kterýkoli z bloků, nebo se přihlásit do obou. Kurz stejně jako dříve povede paní Bc. Anna Korčáková, která má dlouholeté praktické zkušenosti jak ve vedení účetnictví a daní s ním spojenými, tak ve výuce dané problematiky.

Cena obou kurzů je 80,- Kč za hodinu. Cena kurzu daňové evidence je tedy 1.440,- Kč a cena kurzu podvojného účetnictví je 2.160,- Kč. Bližší informace o termínu začátku kurzu a případné další podrobnosti uveřejníme v prosincovém Borovanském zpravodaji. Prosíme zájemce o přihlášení na stránkách komunitní školy www.ksborovany.cz. Minimální počet účastníků v každém z kurzů je 5 osob, maximální pak 10. Přednost v kurzech mají zájemci podle pořadí přihlášení. Pokud nebude některý z kurzů naplněn, budeme jej bohužel muset zrušit.

                 

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ

Ve čtvrtek 28. listopadu od 17 hodin pro vás pořádáme besedu o první pomoci při úrazech dětí. Jak se správně zachovat, jak postupovat při první pomoci a čeho se naopak vyvarovat… to a mnohé další zodpoví prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. Vstupné dobrovolné, děti vítány. Bližší informace se dozvíte na plakátech, anebo našem webu ksborovany.cz.

 

Výzva…      

Hledáme mladé zájemce o kurzy přípravy ke státní maturitní zkoušce z matematiky a zájemce o přípravné kurzy na přijímací řízení na vysoké školy z chemie. Máte-li zájem ozvěte se nám na e-mail: ksborovany@gmail.com. Těšíme se na vás!