Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

E-learning

Komunitní škola Vám nově nabízí možnost studia e-learningových kurzů určených pro obyvatele naší obce včetně přilehlých osad.
Začít studovat můžete ve spolupráci s Komunitní školou či kdykoli z Vašeho domova.
V katalogu zveřejňujeme celou nabídku kurzů (10hodinových). Informace k jednomu z těchto kurzů s názvem "Dobrovolnictví" uvádíme níže.
 

kurz Dobrovolnictví

 
Je určený pro aktivní občany obce. Zaměřuje se na to, co děláme dobrovolně, děláme často s láskou a nadšením. Ať už jsou to koníčky, pomoc druhým či třeba studium. Tento e-learningový kurz seznamuje zájemce s možnostmi dobrovolnictví v malých obcích.
 
Témata a metody 
 Nejen pro druhé, i pro sebe! 
 Dobrovolnictví nemusí být organizované 
 Dobrovolnictví jako seberealizace, hledání smyslu 
 Společenská odpovědnost firem (CSR)
 
Cena 290,- za 10 hodin e-learningu (kurz probíhá online, s možností začít studovat ihned a odkudkoli).