Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

Lesní pedagogika

Lesní pedagogika probíhá vždy (1x za 14dní) v pátek od 15.00 – 16.30, cena jedné hodiny je 40Kč (program na 60 - 90min.).

Nejbližší termíny setkání: 5. 5. a 19. 5. 2017  (v případě pěkného počasí se lekce přesunou ven)

Tento kroužek je určen pro děti od 4 do 8let. V rámci tohoto kroužku se zaměřujeme na hravé seznamování dětí s tématy, jako jsou hmyz, savci, ptáci, ochrana a pěstování lesa a mnoho dalších. Lekce je připravena tak, aby děti zaujala a výklad pochopily. Děti dostanou zápisník, do které si zapisují (malují) probrané věci, většinou si nakreslí, vyluští, nalepí i něco na papír, odnesou si i výrobky, jako svíčky ze včelího vosku, masky klikoroha, nebo domeček pro lesní skřítky.     

Děti se hravou formou seznámí s lesem, co je možné v lese vidět, zažít, objevit; jak správně se v lese chovat, jak rozpoznat ptáky, zvířata a plno dalších informací.
 

Cíle Lesní pedagogiky jsou:

  1. Hlavním cílem lesní pedagogiky je zlepšit vztah člověk – les, podporovat pochopení lesa jako životního prostoru pro zvířata, pochopit význam a funkci lesa pro člověka, lidé by měli být citliví pro odpovědné zacházení s přírodou.

  2. Učit děti vnímat les a přírodu se všemi jejich zákonitostmi, nastínit základní problémy a vztahy v lesním prostředí.

  3. Vypěstovat v dětech zájem o les, přírodu, naučit je vnímat všemi smysly, ukázat, jak lze o les pečovat a jak jej chránit.

  4. Naučit děti, jak se v přírodě správně chovat.

V prosinci jsme úspěšne ukončili první rok předáním diplomů "Malý lesník". Děti si zopakovaly stopy, zvířata, ochranu lesa, stromy a dozvědely se pár informací o horách. v tomto roce, chceme již na získané informace navázat a dále prohlubovat zájem dětí o přírodu.Program bude obohacen o různé exkurze a výlety. Pokud i ty se chceš stát Malým lesníkem přiď mezi nás.

 
Scházíme se v Podkroví. V případě pěkného počasí se setkání uskuteční venku.
 
              
 
  
 
 
Hospodaříme v souladu se standardy trvale udržitelného hospodaření.