Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

KOMUNITNÍ ŠKOLA BOROVANY

Komunitní škola Borovany je občanské sdružení. Je tedy členskou organizací, která přivítá všechny, kteří mají zájem na rozvoji celoživotního vzdělávání, setkávání obyvatel a posilování vztahu k místu, kde žijeme. Pro založení samostatného sdružení jsme se rozhodly na základě příznivých ohlasů nultého ročníku fungování Komunitní školy a druhého ročníku Univerzity třetího věku (U3V).

Působíme především v Borovanech a svou působnost rozšiřujeme také do přilehlých osad (Vrcov, Hluboká u Borovan, Dvorec, Třebeč, Radostice, Trocnov). Vítáme zájem o spolupráci a účast na našich akcí i "přespolních".

Na webu naleznete celou nabídku kurzů s podrobnými informacemi a možností přihlášení. V "Novinkách", mimo jiné, naleznete nejaktuálnější pozvánky na různé akce pořádané Komunitní školou. Věříme, že i touto cestou oslovíme zájemce o vzdělávání, kulturní rozvoj a budeme moci společně rozšiřovat naše obzory.

Pokud máte zájem o členství v našem sdružení nebo o jinou formu spolupráce - kontaktujte nás.