Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

Tvořivé kurzy

 

Výtvarný workshop

 
V pátek 24. 3. 2017 od 15:00 pořádáme v Podkroví výtvarný workshop pro děti s lektorkou Mgr. Sedlákovou. Malí účastníci se seznámí s rozličnými výtvarnými technikami a prohloubí své výtvarné dovednosti. Zpracovávat mohou různá témata od těch aktuálních v průběhu roku (masopust, pouť, padání listí, ...) po témata pohádková. Kurz s arteterapeutickým přesahem nabízí individuální péči o malé výtvarníky s ohledem na aktuální stádium vývoje jejich výtvarného projevu a následnou podporu zrání jejich uměleckých dovedností. Případně bude rozvíjet talent dětí výjimečně nadaných.
 
Vstupné: 100 Kč
 
Pozn.: V případě zájmu bude aktivita zařazena mezi pravidelné kurzy.