Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

Spolupracujeme s těmito institucemi

Město Borovany

Město Borovany poskytuje zdarma prostory pro výuku virtuální unioverzity třetího věku i další kurzy ve svých prostorách. Informační centrum Města Borovany je naším kontaktním místem pro příjem přihlášek do kurzů.

Místní akční skupina Sdružení Růže

MAS Sdružení růže je členem Národní sítě venkovských komunitních škol a jako Kontaktní místo MS VKŠ nám poskytuje konzultace k činnosti  naší komunitní školy. MAS Sdružení růže činnost komunitní školy zahájila a oveřila v nultém ročníku výuky. Je také kontaktním místem pro konání virtuální univerzity třetího věku.

 Národní síť venkovských komunitních škol (NSVKŠ) 

KŠ Borovany je členkou NSVKŠ, která je neziskovou asociací působící na celém území ČR. Podporuje rozvoj obcí zejména v oblasti spolupráce a vzdělávání. Spolupráce s touto organizací přináší kvalitnější koordinaci našich služeb a možnost získání cenných zkušeností z praxe. Rádi bychom se aktivně zapojili do různých projektů, které jsou v rámci NSVKŠ pořádány. Novinky NSVKŠ naleznete v pravidelném čtvrtletním zpravodaji.

Základní škola Borovany

Se základní školou Borovany spolupracujeme na zjišťování zájmu rodičů žáků o nabízené kurzy. Škola také poskytuje prostory pro výuku a lektory.

www.e-senior.cz

Komunitní škola v ruském Krasnoyarsku

Naši studenti mají možnost zdokonalovat se v ruském jazyce dopisováním.

Bonfido, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Bonfido je zřízena za účelem rozvoje vzdělávání, informační, umělecké a kulturní činnosti na Novohradsku s přednostním zaměřením na děti a mladé lidi. Úmysl založit obecně prospěšnou společnost Bonfido vznikl z poznání, že existuje závislost mezi stupněm dosaženého vzdělání a schopností uplatnit se na trhu práce. Cílem snahy Bonfida je proto přispět na území Novohradska ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání. Společnost na svých stránkách nabízí odkazy na výukové materiály a testy z rozličných oblastí.