Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

Zpravodaj červenec/srpen 2014

01.07.2014 01:35

Kurzy anglického jazyka v zimním semestru 2014-2015.

I v zimním semestru otevřeme opět kurzy anglického jazyka. Ráda bych pozvala nové studenty do kurzů, které se konají v pondělí od 18.45 do 20.15, v úterý od 18.00 do 19.00 a pak ve středu od 17.00 do 18.30. Na následujících řádcích se můžete dozvědět, co se naši studenti v kurzech již naučili.

Kurz anglického jazyka – úroveň Elementary (A1)/ mírně pokročilí začátečníci – pondělí 18.45-20.15.

V kurzu pracujeme s učebnicí New English File – Elementary. Studenti se naučili hovořit v jednoduchých větách o svých volnonočasových aktivitát, o oblíbených filmech či hudebních stylech nebo o slavných historických osobnostech. Dále dokáží popsat bydlení nebo své město. Z gramatiky již umí používat oba přítomné časy, pomocná slovesa can, may, should a minulé časy pravidelných a nepravidelných sloves. V kurzu je kladen důraz na rozšíření slovní zásoby, prohloubení komunikačních dovedností, a to především na plynulost a přesnost mluveného projevu. V kurzu panuje velmi přátelská a uvolněná atmosféra.

Kurz anglického jazyka – úroveň Pre-Intermediate (A2)/ mírně pokročilí – středa 17.00-18.30. V kurzu pracujeme s učebnicí New English File – Pre-Intermediate. Tento kurzu je zaměřen na upevnění a rozšíření již osvojené slovní zásoby a základních gramatických jevů jako jsou minulé časy, budoucí nebo předpřítomný čas, stupňování přídavných jmen, užití způsobových sloves, podmiňovacího způsobu atd. Spektrum tématickým okruhů, ke kterým se studenti dokáží vyjádřit v anglickém jazyce, je velmi rozmanité. Patří k nim témata jako je nakupování, rodinné vztahy, cestování, orientace ve městě, popis oblíbeného města a jeho památek nebo jak se seznámit a vést konverzaci na večírku, tzv. smalltalk. Studenti si také osvojili slovní zásobu z oblasti sportu, filmu nebo přírodovědy. Nedílnou součástí kurzu jsou poslechová cvičení (autentické dialogy, krátké příběhy nebo písničky v anglickém jazyce). V rámci kurzu čteme vybrané články z celé řady časopisů jako např. Bridge nebo Spotlight. I tomto kurzu panuje velmi přátelská a uvolněná atmosféra. Studenti, kteří ho navštěvují, se snaží maximálně komunikovat v anglickém jazyce, rádi získanou slovní zásobu i gramatiku pravidelně opakují.

Kurz anglického jazyka – úroveň Intermediate (B1/B2) – středně pokročilí – úterý 18.00-19.00. I v tomto kurzu se učíme podle učebnice New English File – Intermediate. Vzhledem k pokročilosti studentů jsme se zaměřili na upevnění a opakování již získané slovní zásoby a gramatiky. Svou náplní se tak jedná spíše o konverzační kurz. Je to milá, motivovaná a velmi pracovitá skupina.

Všechny kurzy lze zakončit některou z mezinárodních certifikátových zkoušek jako je např. PET nebo FCE.

Další informace Vám ráda poskytne lektorka kurzů Mgr. Mirka Smíšková.