Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

Zpravodaj_6_13

19.05.2013 21:12

 

Aktuálně…

 

Rezervujte si nový semestr již dnes!

V tomto měsíci zakončujeme úspěšné kurzy komunitní školy. Někteří ze studentů si budou (zejména jazykové znalosti) oprašovat i přes léto, jiní si vychutnají zasloužené prázdniny a nechají své učebnice založené v knihovně. Ať už patříte mezi prvé, pilně studující či druhé rekreující se, vězte, že již nyní je pro vás připravena nabídka kurzů na září. Ba co více, již dnes se k účasti v nich můžete přihlásit. Odměnou vám za to bude cenové zvýhodnění celkové platby kurzu. Vše potřebné a aktuální naleznete na našich webových stránkách www.ksborovany.cz v záložce Kurzy.

Vzhledem k oblíbenosti jazykových kurzů a ke snaze docílit vysoké kvality a co možná největšího přínosu pro studenty, rozhodli jsme se většině kurzů zvýšit časovou dotaci na jednotlivé lekce. Namísto běžných 60 minut budou lekce některých kurzů trvat o třicet minut déle, tedy celkových 90 minut. Při úzkostném dodržování maximálního počtu osmi účastníků je pak téměř jistě zaručeno, že se při „hodině“ na každého bohatě dostane, mohou se podrobněji řešit otázky gramatiky a zbude i dost času na konverzaci.

V kurzech německého jazyka delší lekce probíhají již letos, v kurzech angličtiny toto bude od září novinkou, která je ovšem nynějšími studenty vítána.

 

Kurz německého jazyka

Již čtvrtý semestr běží v rámci Komunitní školy Borovany jazykové kurzy angličtiny, němčiny a italštiny. Kurzy německého jazyka se těší velké oblibě, a proto každý semestr rozšiřujeme nabídku různých úrovní jazykových znalostí (od začátečníků, pokročilé začátečníky, mírně pokročilé a konverzace). Výuka je zaměřena více na konverzaci v německém jazyce, získávání informací z německých médií, poslech a práci s textem, ale také na gramatiku. Prioritou těchto kurzů není vyjmenovat slovíčka nazpaměť, ale dorozumět se a německý jazyk uchopit trochu jiným způsobem než se vyučuje na základních či středních školách.  Skupiny studentů nejsou velké, jedna skupina je tvořena 4 až 6 studenty a to proto, že je kladen velký důraz na individuální přístup.

V rámci výuky plní studenti různé úkoly, které jim pomáhají k lepšímu porozumění jazyka, dovednost najít patřičné informace i například v německých periodikách. Minulý semestr jsme kurzy končili tzv. závěrečným projektem, který si studenti připravili a prezentovali jej ostatním spolustudentům. Vzhledem k tomu, že řada účastníků s námi postupuje od začátečníků až k pokročilým studentům, chtěli bychom v příštích semestrech zavést přípravné kurzy pro mezinárodní zkoušky (Zertifikat Deutsch v úrovních A2, B1 a B2).

Pokud budete mít zájem a chuť přijít se na výuku podívat můžete napsat na email komunitní školy ksborovany@gmail.com a lektorky se Vám ozvou, kdy bude možné navštívit výuku konkrétního jazyka a domluvit se na dalších podrobnostech.

(JB)    

 

Kurz anglického jazyka

V nadcházejícím semestru, tj. od září 2013 pro vás připravujeme kurzy v několika jazykových úrovních – nový kurz angličtiny pro začátečníky (zejména ty, kteří se nikdy angličtinu neučili) a pokračující kurzy angličtiny pro mírně pokročilé, pokročilé a zdatné pokročilé (plynně hovořící) studenty.

Pokud jste v letošním roce do našich kurzů nechodili a od září byste se rádi připojili, napište nám na náš e-mail: ksborovany@gmail.com. Obratem vám sdělíme s jakou učebnicí a v jaké části gramatiky se kurz nachází. Lépe se pak sami rozhodnete, v jakém kurzu se budete cítit nejlépe a který pro vás bude nejpřínosnější.

Vzhledem k vašemu zájmu o specializované kurzy, nabízíme navíc Základní kurz obchodní angličtiny, Přípravný kurz na novou maturitu, ev. na
mezinárodní certifikátové zkoušky PET, FCE pro středoškoláky. Patříte-li mezi ty, kteří o tyto kurzy mají také zájem, přihlaste se již nyní na našich webových stránkách www.ksborovany.cz v záložce Kurzy, podkapitole Jazykové. Přihlášku do jednotlivých kurzů naleznete vždy v odkazu nad seznamem kurzů.
(MS)