Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

Tři nevšední večery ke dni vzdělanosti

19.02.2013 19:15

 

Dějiny oděvní kultury

Takto nazván je další z kurzů, který si studenti borovanské univerzity třetího věku vybrali ke svému studiu. Během šesti samostatných přednášek 18 seniorů projde historií odívání od starověku až po současnost, seznámí se s pojmy z oboru oděvnictví a módy, nahlédne do garderoby královny Nefertiti, pozná význam Hedvábné stezky, prohlédne si oděvy Byzantské říše, šatník středověkého rytíře i oděvy renesance, které vyznávají krásu, kultivovanost i antické ideály.

Všichni účastníci jsou nabídkou virtuální univerzity nadšeni až je nám líto, že je určena jen pro studenty starší padesáti let. A proto se s Vámi chceme podělit o nevšední zážitek z této neobvyklé formy přednášek a chceme je nabídnout ve zkrácené formě tří večerů i ostatní borovanské veřejnosti.

 

První přednáškový večer proběhne v neděli 7. dubna od 18.00 v učebně komunitní školy v Podkroví v Podzámčí nad Nazaretem. Promítat se budou přednášky: Cestou pravěkého lovce až k úpatí pyramid (pravěk, Mezopotámie, Egypt) a Počátky klasické evropské kultury (Kréta, Mykény, Řecko)

Druhý večer 14. dubna se pak můžete těšit na: Všechny cesty vedou k Římu (Oděv Etrusků a Římanů) a Cesty byzantské a křesťanské středověké kultury.

Třetí, závěrečné setkání 21. dubna, shlédneme společně závěrečné díly z cyklu a to: Ve stínu lomeného oblouku a Oděv evropské renesance.

Celý cyklus začíná symbolicky v den, který je v českém kalendáři označen jako „Den vzdělanosti“. Tento den upomíná na vydání zakládací listiny Univerzity Karlovy z dubna 1348. Právě založení Karlovy Univerzity je symbolem rozkvětu vzdělanosti v českých zemích. Tento den vám tedy nabídneme nový vzdělávací cyklus a dříve narozeným také možnost založení další studijní skupiny seniorů v Borovanech.

Na všech přednáškách bude vybíráno vstupné 50 Kč/osobu.