Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

Článek Zpravodaj I/2013

12.12.2012 13:32

Nabídka kurzů – jaro 2013

Komunitní škola Borovany od 1. února otevírá následující kurzy.

Italština pro začátečníky s lektorkou Alenou Beníškovou. Začínat budeme
 
v úterý 5. února v Podkroví v Podzámčí. Zájemci o bližší informace případně
 
přihlášení mohou psát na e-mail: ksborovany@gmail.com.
 
jazyka s lektorkou Janou Boušovou pokračuje ve všech třech svých úrovních, ke kterým se
 
navíc přidává hodina konverzace. Po krátké pauze začínáme v týdnu od 18. března.
 
Od 1. února se můžete zúčastnit jedné ze tří úrovní kurzu anglického jazyka s lektorkou
 
Mirkou Smíškovou. Znovu jsme pro vás připravili kurz pro úplné začátečníky, mírně
 
pokročilé i pokročilé studenty. Bez zimní přestávky také běží hojně navštěvovaný kurz
 
českého jazyka, tentokráte zaměřen zejména na rodiče školou povinných dětí, kteří chtějí
 
se svými ratolestmi držet krok, případně jim býti dobrými/gramaticky správnými rádci a
 
průvodci naší mateřštinou. Průvodcem vám opět bude paní Jana Malíková.
 
I když si ceníme hesla „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.“, nemůžeme opomenout ani
 
další zájmy a dovednosti, o které bychom se společně s vámi chtěli obohatit. Naši nabídku
 
proto rozšiřuje kurz komplexní přípravy na práci účetní, o kterém jsme vás podrobně
 
informovali v minulém Zpravodaji. Kurz začne ve čtvrtek 7. února, konkrétní informace a
 
podmínky jsou již dnes na našem webu www.ksborovany.cz. Zapomenout nemůžeme ani na
 
kurz trénování paměti a mozkového joggingu s trenérkou Monikou Strapkovou, který se
 
od pondělí 11. února vrací do klubovny Domu s pečovatelskou službou a je otevřen široké
 
Zatím bez konkrétních termínů vás již dnes budeme lákat na víkendový zážitkový kurz hraní
 
na lyru s panem Janem Braunsteinem (www.delos.cz). Čerstvé maminky pak věříme, že
 
potěší kurz nošení dětí v šátku. Bližší informace budou včas vyvěšeny na plakátech či ke
 
zhlédnutí na našem webu www.ksborovany.cz.