Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

DOMÁCÍ VIDEO

11.03.2014 15:16


Natáčení:
 - co je to video (pochopení základních principů)
 - základní pochopení expozice (co to je white balance, shutter, iris - technické objasnění funkcí kamery)
 - jak pracuje kamera (technické limity, jak "vylepšit" obraz, jak nastavit kameru pro danou potřebu)
 - formáty videa (týká se správného nastavení kamery i střihu)
 - jak přistupovat k natáčení (vize vs. limity techniky a reálného světa,)
 - práce "na place" (jak přistupovat ke scéně, jak si počkat na záběr, kde a jak hledat ten správný záběr)
 - jak dosáhnout filmového vzhledu


Střih:
 - základy techniky střihu (software pro zpracování, atd...)
 - filmový jazyk (zásady střihu podle filmařských pravidel)
 - vysvětlení pojmů
 - psychologie střihu (podvědomí diváka)
 - barevné korekce a úpravy záběrů
 - mastering a výstupní formáty (internet, DVD, atd...)