Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

Články ve Zpravodaji 4_13

25.03.2013 13:32

 

Zveme vás…

Zahradničím. Zahradničíš? Zahradničíme!

Jaro je tu a proto pro všechny Borovánky, kteří se rádi „hrabou v zemi“ pořádáme soubor besed o zahrádkaření. Na první polovinu roku máme připraveny hned čtyři, jak věříme, zajímavé besedy. V květnu se můžete těšit na povídání o úskalích řezu stromů a zahradničení bez zahrádky, tedy besedu pro majitele libovolně velkých balkonů a teras, kteří je chtějí plně využít a ozelenit.

Nyní v dubnu vás pak srdečně zveme na dva podvečery:

V pátek 12. dubna na Zakládání a údržbu zahrad. O čtrnáct dnů později, tedy v pátek 26. dubna pak na povídání o Trávnících. Obě setkání jsou od 18 hodin v Podkroví v Podzámčí. Dubnovými podvečery nás provede pan Bouše. Na každé akci budeme vybírat vstupné 50 korun. Ti z posluchačů, kteří chtějí navštívit všechny čtyři besedy, si mohou zakoupit zvýhodněné vstupné s jednou přednáškou zdarma.

 

Posilování imunity

To co je zaznamenáno v očích, odráží celkový stav těla. Na tomto staví IRISDIAGNOSTIKA, metoda mimo jiné hledající příčiny různých onemocnění. Oční duhovka je aktuální mapou. Pomocí znaků v očích lze odhalit genetické slabosti, přechodné aktuální změny i chronické stavy. Zdravotní problémy je možné na duhovce lidského oka rozeznat ještě před jejich propuknutím.

Zajímá-li vás, jak posílit svou imunitu, jak lépe bojovat s nemocemi přijďte na podvečerní povídání s následnou besedou. V pátek 19. dubna od 18 hodin v Podkroví v Podzámčí. Průvodkyní nám bude paní Jana Bělohlavová, irisdiagnostička. Vstupné je 50,-Kč. Těšíme se na vás.

 

Zveme vás na promítané přednášky

Dějiny oděvní kultury

Tři nevšední večery ke dni vzdělanosti

 

Neděle 7. dubna od 18. hodin:

Cestou pravěkého lovce až k úpatí pyramid

Počátky klasické evropské kultury

 

Neděle 14. dubna od 18. hodin:

Všechny cesty vedou k Římu

Cesty byzantské a křesťanské středověké kultury.

 

Neděle 21. dubna od 18. hodin:

Ve stínu lomeného oblouku

Oděv evropské renesance.

 

Na přednáškách bude vybíráno vstupné 50,- Kč za osobu.

Aktuálně…

Angličtina pro začátečníky

Po krátké přestávce otevíráme kurz anglického jazyka pro začátečníky s lektorkou Evou Balounovou. Zájemci se mohou hlásit na www.ksborovany.cz anebo rovnou přijít na úvodní hodinu v úterý 16. dubna v 19 hodin do Podkroví v Podzámčí. Kurz bude probíhat do 18.

června, celkem bude tedy obsahovat 10 lekcí. Cena kurzu je 1000,- Kč. Těšíme se na vás!

 

Dopisujme si v cizích jazycích

V minulém Zpravodaji jsme nabízeli akci pro mladé – možnost hledat si dopisní přátele v zahraničních komunitních školách. Nyní se obracíme na všechny věkové kategorie, které by o podobnou zkušenost měly zájem. Ozvaly se nám tři zahraniční školy, které by o konktakt s námi, respektive s vámi, měly zájem. Jedná se o školu „SAPNA“ - PŠ VITINICA, ve městě Sapna na území Bosny a Herzegoviny. Školu ve městě Kostomushka v Republice Karelia v Rusku a vysokou školu v Krasnoyarsku také v Rusku. Máme možnost komunikovat jednak v angličtině a v případě ruských škol také v ruštině.

Máte-li chuť kontaktujte nás e-mailem: ksborovany@gmail.com a my vám předáme další kontakty, případně odešleme společný e-mail. Pro úplnost doplňujeme, že kontaktovat se můžete jak emailem, facebookem a dalšími sociálními sítěmi, tak klasickou poštovní cestou, telefonicky či pomocí služby skype. Více informací, již došlé dopisy a fotografie naleznete na www.ksborovany.cz.

 

 

Úspěšný kurz účetnictví

KŠ Borovany je občanským sdružením, které se snaží organizovat pro obyvatele Borovan a osad řadu vzdělávacích aktivit. Jednou z nich je i kurz Účetnictví I, zaměřený na problematiku daňové evidence.

Ačkoliv jsme si ze začátku nebyli jisti, zda se kurz naplní, zájem nás mile překvapil. Od února se každý čtvrtek v budově borovanského Podzámčí začalo pravidelně scházet 12 účastníků, aby se pod vedením lektorky Bc. Anny Korčákové naučili náležitostem vedení daňové evidence a legislativním a daňovým zákonům. Aby se nejednalo pouze o nezáživné školení, ověřují si účastníci pochopení dané problematiky na praktických příkladech. Výklad je navíc prokládán řadou zajímavých zkušeností z praxe, kterých nespočet získala lektorka jako ředitelka své účetní společnosti a jako soudní znalkyně v oboru účetní evidence, ceny prací a služeb i jako lektorka a učitelka kurzů účetnictví. Celým kurzem se navíc nese skvělá atmosféra, takže setkání vždy uteče velmi rychle.

Na kurz „Účetnictví I“ od 28. března navázal kurz „Účetnictví II“, který je zaměřen na problematiku podvojného účetnictví. Jsme velmi rádi, že se kurz účetnictví vydařil. Svědčí o tom i fakt, že všichni absolventi se rozhodli pokračovat druhým blokem.

První lekce nového kurzu podvojného účetnictví (kurz Účetnictví II) začíná 7. dubna 2013. Případní další zájemci se mohou hlásit buď na adresu komunitní školy: ksborovany@gmail.com nebo na adresu organizátorky: lenka.joanidisova@seznam.c,z případně na tel. číslo: 774 555 176. Na stejnou adresu a telefonní číslo se mohou přihlásit i zájemci o druhý běh kurzu daňové evidence (Účetnictví I), který jsme se rozhodli, díky velkému zájmu, opakovat. Kurz bude vždy v neděli od 18 hod..

Chtěla bych touto cestou poděkovat jednak lektorce školení za její profesionální přístup a zároveň i všem účastníkům za jejich velké úsilí, cílevědomost a skvělou atmosféru v průběhu celého kurzu. Pevně věřím, že získané poznatky úspěšně uplatní v rámci svých firem nebo v jejich stávajících či příštích zaměstnáních.

Lenka Joanidisová

 

Ohlédnutí za kurzem hry na lyru

KŠ Borovany přispěla ke kulturnímu dění ve městě a uspořádala kurz hraní na lyru. Poslední únorový víkend se z Podkroví nad MC Borovánek linuly tóny tohoto krásného nástroje. Kurzem nás provedl zkušený hudebník, muzikoterapeut a pedagog Jan Braunstein, jehož umění jsme mohli obdivovat na jeho podzimním koncertu v Klášteře.

Seznámili jsme se s několika druhy moderní lyry. Velkou sólovou, koncertní lyrou, altovou i sopránovou lyrou, různých rozsahů. K dispozici jsme měli moderní lyry v chromatickém ladění. Pro děti je velmi snadné si zahrát na pentatonickou lyru (i skupinově), její nevýhodou je však omezenější repertoár písniček. Zahráli jsme si na lyry české výroby, také z holandské či australské dílny. Kromě toho jsme měli možnost vyloudit pár tónů na smyčcové citeře.

Absolvovali jsme několik kratších skupinových cvičení, učili se správně vyluzovat tóny, reagovat na sebe vzájemně, poslouchat se, apod. Lyra v nás postupně uvolňovala a harmonizovala vnitřní síly, což je žádaným účinkem hry na tento nástroj.

Coby začátečníci jsme si společně byli schopni zahrát (nebo i zazpívat) např. Cantiga de Santa Maria (1275), Hebrejský kánon Hashivenu, Snoshti e Dobra, Českou ukolébavku Spala bych spala, Irskou písničku Planxty Hewlett od Turlough O’Carolana a na samotný závěr pak Metamorphosis od Filipa Glasse. Obohaceni jsme byli i poslechem Jana Braunsteina, který zahrál pár sólových kousků.

Svou účastí na kurzu nás poctila vyhledávaná, v mnoha zemích uznávaná klavírní virtuoska Jitka Fraňková, která toužila po obohacení svých dosavadních zkušeností z hudebního prostředí.

 

Pokud byste se chtěli účastnit takového nevšedního zážitku, kontaktujte Komunitní školu, ksborovany@gmail.com, tel.: 777 813 884, víkendový kurz rádi zopakujeme. Setkání se může uskutečnit při minimálně pěti přihlášených zájemcích a dle časových možností lektora.