Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

Články do Zpravodaje XII/2013

18.11.2013 22:38

Komunitní škola Borovany, o. s. je členem Národní sítě venkovských komunitních škol (www.branaprovenkov.cz), dále jen NSVKŠ. Tímto jsme se mohli stát díky naplnění hned několika podmínek: 1. jsme občanským sdružením, řídíme se zák. 83/1990 Sb. 2. nabízíme základní celoživotní vzdělávání všem dospělým obyvatelům obce (kurz účetnictví, jazykové kurzy, Univerzita třetího věku). 3. pravidelně se podílíme na obecních rozvojových aktivitách, jakými jsou např. semináře, besedy (beseda ke koupališti, přednášky týkající se první pomoci) a komunitním životě obce (beseda o historii oděvů, zapojení se do akcí města – Slamburk, Klub tradic a jiné). Definice Ministerstva školství popisuje komunitní vzdělávání jako formu celoživotního učení, které je otevřené všem členům komunity. Svými principy podporuje aktivní zapojení členů obce na rozhodování a při své činnosti se snaží o co nejefektivnější využívání zdrojů, které jsou v místě k dispozici.

Aktivity školy by se (dle metodiky NSVKŠ) měly ideálně odehrávat ve veřejných prostorách (komunitním centru, knihovně, jednacích prostorách zastupitelstva, kavárně, hasičské zbrojnici či v budově základní školy, která je využívána víceméně jen dopoledne a brzy odpoledne).  Jednak se tím sníží náklady za vytápění, jednak se plně využijí veřejné prostory, které často zejí zbytečně prázdnotou.

Za svůj cíl si klademe především podporu celoživotního vzdělávání, setkávání obyvatel a posilování vztahu k místu, kde žijeme. Jsme rádi, že naše snaha je v Borovanech podporována, obyvatelé hojně našich nabídek využívají a členská základna našeho sdružení se rozrůstá. Na druhou stranu fungujeme druhým rokem, vše se učíme za pochodu a velmi oceníme podněty od vás, obyvatel Borovan a přilehlých osad, ke kterým je naše činnost směřována.

My všichni členové se komunitní škole věnujeme ve svém volném čase. Odměnou za to je nám možnost zúčastnit se zdarma jednoho kurzu v roce a symbolické mimořádné odměny v případě, že zbude trocha peněz. 80% z vybraného kurzovného činí platby pro samotné lektory. 11% tržeb jde za službami (nájem a úklid prostor, tiskové materiály, webový prostor, členské příspěvky NSVKŠ, náklady na poštovné a jiné), zbývajících 9% finančních prostředků pak zůstává na organizaci bezplatných besed a přednášek, vybavení učebny, přilehlých prostor (kuchyňka, WC) a zmíněné mimořádné odměny.

Naší prioritou je pořádat dostupné kurzy a ne střádat zisk. I proto jsme rádi, že režii kurzů se stále daří držet v nízkém procentu. Letošní navýšení cen bylo způsobeno dohodou lektorů a účastníků kurzů na 90 minutových lekcích (namísto 60). V příštím půlroce pak cena kurzů bohužel opět mírně vzroste kvůli dohodě s městem na placení energií v prostorách Podkroví, které máme v užívání.

Děkujeme všem, kteří naši činnost podporují a vnímají důležitost celoživotního vzdělávání, setkávání se obyvatel a rozvoj podílení se na dění obce. Zejména jde naše díky za zástupci samotného města Borovany, za Místní akční skupinou Sdružení Růže a za všemi jednotlivci, kteří se na fungování Komunitní školy Borovany podílejí.       

M. Strapková             

 

Zveme vás…      

Kurz účetnictví a daně v praxi

Jak jste se v minulém Zpravodaji mohli dočíst, od ledna 2014 komunitní škola opět připravuje kurz účetnictví a daní v praxi. Jedná se o kurz, který vás připraví pro samostatné vedení daňové evidence pro OSVČ a podvojné účetnictví pro společnosti s r.o.

Kurz bude probíhat jednou týdně vždy ve čtvrtek od 18 hodin. Každé setkání potrvá tři hodiny. První se uskuteční 6. února 2014 v Podkroví v Podzámčí.  Stejně jako v minulém roce kurz povede Bc. Anna Korčáková, která má dlouholeté praktické zkušenosti jak ve vedení účetnictví a daní s ním spojenými, tak ve výuce dané problematiky. Cena kurzu se bohužel zvýšila na 90,- Kč za hodinu (z důvodu režijních nákladů, které od ledna 2014 v prostorách Podkroví budou hrazeny). Celkově tedy kurz daňové evidence je za 1.620,- Kč a cena kurzu podvojného účetnictví je 2.430,- Kč.

Těší nás, že se již hojně hlásíte na našem webu www.ksborovany.cz, respektive přes náš e-mail: ksborovany@gmail.com. Bližší informace a případné další podrobnosti všem přihlášeným včas zašleme a také budou brzy vyvěšeny na webových stránkách.

 

Prevencí proti dluhovým pastím

Díky spolupráci se sdružením Novohradská občanská společnost, o. s., vám nabízíme BEZPLATNÝ KURZ v rámci projektu "Prevencí proti dluhovým pastím". Obsahem semináře je v prvním bloku seznámení se s výhodami a nevýhodami různých finančních produktů na trhu (lektor Mgr. Aleš Tlačbaba). Ve druhém bloku pak povídání si o rizicích a možnostech řešení vzniklých problémů (lektorka Bc. Tereza Lysoňková).

Kurz proběhne v únoru 2014. První blok bude v úterý 11. února, druhý pak v úterý 25. února. Přesný čas kurzu plánujeme spíše na odpolední hodiny. Vzhledem k tomu že je možnost pojmout jej zcela obecně, nebo zaměřit tématiku na konkrétní cílovou skupinu (např. seniory, rodiče s malými dětmi, pracující ve středním věku atd.) prosíme ty z vás, kteří by o účast v kurzu měli zájem, aby se nám ohlásili a dali vědět, jaký čas by ji vyhovoval, do které skupiny případně spadají a podobně.  Budeme se na vás moc těšit.

 

Tip na originální vánoční dárek – zipová taška (kurz)

Přijďte si vyrobit kvalitní a originální zipovou tašku jako milý dárek pro Vaše nejbližší. Informace o kurzu zjistíte z plakátů na nástěnkách města. Podmínkou je vlastní šicí stroj. Z dalších pomůcek - 10m zipové metráže (pokud budete vyrábět dvoubarevnou 10m+10m, pevná látka), špendlíky, riflové jehly do stroje, centimetr, zapalovač, nitě + šicí stroj. Karabinky, zkracovačky, polokroužky, zipové jezdce a zipy je možno zakoupit v omezeném množství na místě + ozdobné prvky jako knoflíky, štítky „Hand made“ apod.

Kurz proběhne v sobotu 7. 12. 2013 od 9:00 v Podkroví nad MC Borovánek.

Za kurz zaplatíte 330Kč. Předběžně se můžete hlásit a informovat o pomůckách na tel. č. 777 813 884 (Marie Petříková)

 

Nabízíme…

DÁRKOVÉ VÁNOČNÍ POUKÁZKY

Stejně jako v loňském roce, nabízíme zájemcům ke koupi naše dárkové vánoční poukázky v hodnotě 200, 500 a 1000 korun. Napsat si o ně můžete na náš e-mail: ksborovany@gmail.com, také si je můžete objednat u našich lektorek anebo zavolat na telefonní číslo 732 618 624.

 

Ohlédnutí…       

Patchwork nás baví

Od poloviny září se v Podkroví scházíme s partičkou šikovných švadlenek patchworkářek u společného poznávání textilní techniky patchwork. Pod vedením Veroniky nám jde práce pěkně od ruky. S mnoha ukázkami výrobků touto technikou se nám otevřel svět možností, jak uplatnit vlastní kreativitu. Bránou do tohoto světa, pro každou budoucí patchworkářku, je ruční sešití tzv. základové deky, která se skládá z několika částí (bloků) a ty zase z menších, různě barevných kousků látek. Výběrem látek a sestavováním vybraných vzorů a postupů nám pod rukama vznikají vskutku originální kousky, na kterých se učíme všelijaké „vychytávky“, ty nám později pomohou i při strojovém šití. Patchwork je mi sympatický i tím, že výsledkem práce je kvalitní výrobek, k sešívání se používají látky ze 100% bavlny a bohaté prošívání navíc přidá na jeho dlouhověkosti. Velký plusem také je využitelnost a praktičnost výrobku, zároveň originalita, vždyť touto technikou mnohdy vznikají umělecká díla. Hodnotu ruční práce jsem si uvědomila na vlastní kůži, zájemcům kurz vřele doporučuji. (V případě zájmu kontaktujte Komunitní školu, ksborovany@gmail.com)

Majka Petříková

 

Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat Prof. MUDr. Miloši Velemínskému CSc, za velice zajímavou přednášku na téma „Očkování dětí“. Tato přednáška měla poměrně velkou účast, za což jsme velice rádi. Na konci této přednášky se rozpoutala diskuze spojená s praktickými zkušenostmi očkování.

Všem studentům kurzů německého jazyka a našim příznivcům bych chtěla popřát klidné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho úspěchů.           

J. Boušová

 

Všem studentům anglického jazyka bych chtěla poděkovat za skvělou spolupráci a báječné hodiny. Přeji všem krásné a klidné Vánoce a v
novém roce vše nejlepší. Moc se na Vás těším v roce 2014.

Mirka Smíšková