Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

články do Zpravodaje VII-VIII/2013

27.06.2013 23:58

Aktuálně…

Děkujeme za zpětné vazby našich studentů. Ať jsou pozitivní, či vytýkají to či ono, obojí je důležité. Pozitivní zpětná vazba je pro nás motorem, motivací organizovat kurzy komunitní školy dál. Odezvy s výtkami či náměty na zlepšení jsou neocenitelné v tom, že nás rozvíjejí, umožňují nám podívat se na celou věc jinými očima, z jiného úhlu. V minulých dnech přišla obzvláště milá zpráva, se kterou se rádi podělíme i s vámi.

„Ráda bych se podělila o pochvalu. Navštěvuji kurz NJ pro začátečníky v Borovanech. Již od první hodiny mě paní lektorka Jana Bouše vtáhla do radosti učit se cizímu jazyku. Na každou hodinu se moc těším a mám velkou radost, že se něčemu novému dokáži ještě naučit. Její hodiny jsou od začátku až do konce plné energie a vědomostí. JSEM VELMI ZA TO RÁDA.“ Studentka kurzu německého jazyka.

 

Zveme na podzimní kurzy

 

Již třetím rokem nabízí Komunitní škola Borovany občanům z Borovan a blízkého okolí docházkové kurzy anglického, německého, italského i českého jazyka. Protože je o kurzy velký zájem a práce s našimi studenty nás baví, rozhodli jsme se naši nabídku jazykových kurzů rozšířit, jednak o kurz ruštiny a jednak o větší nabídku jazykových úrovní stávajících kurzů a u některých z nich o délku jednotlivých lekcí z 60 na 90 minut.

Anglický jazyk

V současné době můžete v Komunitní škole navštěvovat kurzy anglického jazyka na třech úrovních.

Kurz anglického jazyka pro začátečníky

Nově otevřený kurz pro ty, kteří se chtějí seznámit se světovým jazykem, jakým angličtina je. Nikdy jste se jej neučili, slýcháte kolem sebe nečeské pojmy a tušíte, že pocházejí z angličtiny a chtěli byste jim rozumět? Budou vaše děti, vnoučata potřebovat pomoci s domácími úkoly z angličtiny, která je dnes pro ně povinná? Chcete se dívat na biograf v původním znění bez titulků anebo plánujete dovolenou snů, cestu kolem světa a chcete se všude a se všemi domluvit? Nebo prostě jen uvažujete o smysluplné náplni volného času v zimních měsících? Pak neváhejte a pusťte se s naší lektorkou Evou Balounovou do práce! Těšit se můžete na vlídnou atmosféru, zajímavá témata, různorodá cvičení a jasný výklad k tomu, co právě budete potřebovat. Začínáme na podzim, hlásit se můžete již nyní (viz kontakt níže). Za rok vaší práce se můžete těšit na to, že se dokážete dorozumět v běžných situacích (nákup v obchodě, na letišti, v hotelu atd.). Dovolená 2014 pro úspěšné absolventy kurzu tedy jedině v anglicky mluvících destinacích!

Kurz se bude konat každý čtvrtek od 17:45 do 18:45 hodin.

Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé začátečníky (Elementary - úroveň A1 dle CEFR).

V tomto kurzu si studenti a studentky dosud osvojili základní slovní zásobu z okruhů seznámení, rodina, zaměstnání, volný čas a záliby.  Naučili se, jak v běžné konverzaci jednoduchými frázemi a větami přijmout či odmítnout pozvání, vyjádřit poděkování či se omluvit. Studenti nyní umí číst a rozumí krátkým zjednodušeným textům i poslechovým cvičením. Důraz je také kladen na rozvíjení jejich komunikačních dovedností v rámci konverzace.

Kurz se bude konat vždy v pondělí od 18.45 do 20.15 hodin s lektorkou M. Smíškovou a vždy ve středu od 18:45 do 19:45 s  lektorkou E. Balounovou.

Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (Pre-intermediate – úroveň A2 dle CEFR)

Kurz je určen pro ty, kteří jsou již schopni samostatně komunikovat s anglickými rodilými mluvčími o každodenních tématech, jako jsou rodina, zaměstnání, koníčky, cestování, hudba. Studenti v tomto kurzu již rozumí například zjednodušeným novinovým článkům, krátkým povídkám a krátkým autentickým poslechovým textům. I v tomto kurzu je kladen důraz na rozvíjení komunikačních schopností.

Kurz se bude konat vždy ve středu od 19.00 do 20.30 hodin.

Tento kurz je možné zakončit mezinárodní cambridgskou zkouškou KET (Key English Test).

Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé (Intermediate – úroveň A2/B1 dle CEFR)

Kurz je určen pro ty, kteří již plynule a bez větších problémů dokáží komunikovat s anglickými rodilými mluvčími. Jedná se o kurz, který je zaměřen právě na konverzaci, na rozšíření a upevnění slovní zásoby, ale i gramatiky.

Kurz se bude konat vždy v úterý od 18.00 do 19.00 hodin.

Tento kurz je možné zakončit mezinárodní cambridgskou zkouškou PET (Preliminary English Test)

Obchodní angličtina pro mírně pokročilé začátečníky (Elementary- úroveň A1/A2 dle CEFR)

Znalost cizích jazyků je v současnosti jedním z důležitých kritérií při výběrových řízeních, na které zaměstnavatelé kladou důraz. Tento kurz je určen pro zájemce, kteří právě hledají práci a rádi by si osvojili základní znalosti anglického obchodního jazyka, ale i pro ty, kteří angličtinu pro svoji práci potřebují. V kurzu se studenti naučí, jak navazovat kontakty s obchodními partnery, telefonovat, psát krátké e-maily, vést a účastnit se pracovních jednání. Důraz bude kladen na osvojení slovní zásoby na základě zjednodušených novinových textů např. z Financial Times nebo z jiných periodik, na upevnění již získaných znalostí gramatiky, na rozvoj poslechových a komunikačních dovedností.

Kurz se bude konat vždy v úterý od 19.00 do 20.00 hodin.

Přípravný kurz na státní maturitu z anglického jazyka

Kurz je určen všem středoškolákům, kteří by se chtěli příjemnou a zábavnou formou připravit na státní maturitní zkoušku z anglického jazyka. V kurzu se naučí, jak porozumět čtenému a poslechovému textu, upevní a rozšíří si slovní zásobu a znalosti gramatiky. Ve výuce budou využity různé typy doplňkových materiálů přizpůsobených právě jejich věkové skupině (poslechové texty, konverzační hry). Důraz bude kladen především na rozvíjení komunikačních schopností.

Kurz se bude konat vždy ve středu od 17.15-18.45 hodin.

Kurz může být ukončen cambridgskou mezinárodní zkouškou PET (Preliminary English Test) nebo FCE (First Certificate in English) for Schools.

Mgr. Mirka Smíšková

 

Český jazyk

Od podzimu plánujeme velmi oblíbený kurz českého jazyka pod vedením paní Jany Malíkové. Ti z vás, kteří by se již dnes chtěli přihlásit, mohou tak nezávazně učinit na našich webových stránkách anebo e-mailu. Ti, kteří váhají, dozví se bližší informace v zářijovém Zpravodaji.

 

Italský jazyk    

První odvážní studenti italštiny v Borovanech mají za sebou půlrok studia. Rozhodnou-li se pokračovat, budeme nesmírně rádi, a pokud se k nim připojí někdo další, začneme pomalu s lektorkou Alenou Beníškovou plánovat jazykovou exkurzi na Apeninský poloostrov. Jste-li naopak úplný začátečník a rádi byste se s italským jazykem začali seznamovat, neváhejte, přihlaste se nám (bude-li vás nadšenců alespoň do čtveřice, můžete směle začít se studiem).

 

Německý jazyk     

Od září 2013 budete moci navštěvovat tyto kurzy němčiny:

A 1.1 – úplní začátečníci – ti, kteří se nikdy německý jazyk neučili.

A 1.2 – začátečníci – od 3 – 4 lekce (zde i níže myšlena učebnice Sprechen Sie Deutsch)

Požadované znalosti: stavba věty s přímým pořádkem slov, vytvoření otázek, skloňování sloves, předložky se 3 pádem, se 4 pádem.

A 2.1 – pokročilí začátečníci – od 6 lekce

Požadované znalosti: stavba věty s přímým pořádkem slov, s nepřímým pořádkem slov, předložky se 3 pádem, se 4., a předložky se 3 a 4p., tvorba otázek zjišťovacích, doplňovacích, vazba „es gibt“.

Studenti tohoto kurzu by měli být schopni napsat souvislý text na dané téma, v jednoduchých větách a tento text také před ostatními studenty prezentovat.

A 2.2 – pokročilí – od 9 lekce – studenti v tomto kurzu více konverzují, pracují s textem, píší úkoly na zadaná témata a prohlubují si vědomosti v gramatice.

Požadované znalosti: stavba německé věty s přímým i nepřímým pořádkem slov, minulý čas způsobových sloves, minulý čas pomocných sloves, Perfektum sloves typu (A – B – A). Předložky, stupňování přídavných jmen a příslovcí.

B 1.2 -  Konverzace – kurz je založen na konverzaci studentů na aktuální a zvolená témata. Gramatika se bere pouze okrajově – opakování.

Požadované znalosti: schopnost konverzovat v Nj, jednoduchý i složený minulý čas a znalost základní gramatiky NJ podle učebnice Sprechen Sie Deutsch.

B 2.1. – Jde o studenty, kteří již z naučené gramatiky prohlubují své dosavadní vědomosti a rozšiřují je např. o infinitiv s zu, Plusquamperfektum, skloňování přídavných jmen po členu neurčitém a po členu určitém atd.

Rozšiřování slovní zásoby.

Přesný rozvrh hodin naleznete již nyní na našich webových stránkách pod záložkou Kurzy a podzáložkou Rozvrh podzim 2013. Těší se na vás lektorka Mgr. Jana Boušová

                                                   

Ruský jazyk

Od samého počátku fungování komunitní školy nabízíme kurzy ruského jazyka. Vždy se dva, tři zájemci najdou, což ovšem nestačí k otevření kurzu. I letos, pro nadcházející semestr vyhlašujeme pátrání po zájemcích o kurz ruštiny jak začátečníky tak ty, kteří ruštinu notoricky znali a nyní by si ji chtěli oprášit/udržovat ji. Dejte nám o sobě vědět, neseďte v chmurných podzimních večerech doma a přijďte mezi nás. Nutno podotknouti, že ti z vás, kteří se rusky dříve učili, mají možnost zdokonalovat se v jazyce dopisováním si s komunitní školou v ruském Krasnoyarsku (o této družbě jsme vás informovali v minulých Zpravodajích a více o ní naleznete na našich webových stránkách v záložce Kurzy anebo také Spolupracujeme).

 

Pozor akce…

Přihlaste se hned a plaťte o dvě méně!

Neváhejte a přihlaste se do našich kurzů. Kvalitní lektoři, možnost ukončení některých jazykových kurzů certifikovanými zkouškami, domácí prostředí, blízká dostupnost a k tomu ještě možnost slevy. Ti z vás, kteří uhradí kurzovné na náš bankovní účet do konce července, získají slevu ve výši dvou lekcí kurzu. Ti, kteří jsou váhavější a rozhodnou se až během srpna získají slevu ve výši jedné lekce. Neváhejte proto a pište na náš e-mail: ksborovany@gmail.com o konkrétní informace, abyste stihli co nejvýhodnější podmínky. Těšíme se na vás.

 

Doufáme, že si z této pestré nabídky kurzů vyberete. Budeme se na vás moc těšit v novém semestru. V našich kurzech najdete nejen příjemnou atmosféru, zkušené lektorky, ale i nové přátele.