Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

Články do Zpravodaje II/2014

21.01.2014 16:56

Vážení a milí příznivci Komunitní školy Borovany. Těší nás, že hodnotíte jen kladně naši nabídku kurzů a že je hojně navštěvujete. Oceníme, ozvete-li se nám s přáním nějakého pro vás zajímavého kurzu, který by mohl oslovit i ostatní, a který bychom pro vás mohli zorganizovat. Prostor „V Podkroví“, který máme k dispozici, vybízí k setkávání se, a proto bychom jej chtěli spolu s vámi maximálně využívat.

V tomto měsíci končí zimní semestr našich jazykových kurzů. Od druhé poloviny února zahajujeme semestr letní, který potrvá přibližně do prvních červnových dnů. Nabídka kurzů zůstává totožná, plynule pokračujeme ve výuce a ve zdokonalování se v cizím jazyce i v konverzaci. Doufáme ve všechny stávající studenty a vřele zveme i nové zájemce: Neváhejte se připojit!

S novým rokem se nám do kalkulací cen kurzů projevily nové platby za pronájmy prostor. Aby celá tíha nákladů neležela jen na studentech a jejich platbách kurzovného, přikročili jsme k úsporným krokům a snížili odměny členům sdružení a domluvili jsme také snížení hodinových sazeb pro lektorky. Za jejich vstřícnost i touto cestou děkujeme. Není jednoduché odvádět kvalitní práci, když její ocenění klesá. O to více si ceníme faktu, že všechny lektorky svým krokem podpořily myšlenku komunitního vzdělávání jako takového. Naše činnost se snaží podporovat lásku k místu, kde žijeme, například právě tím, že i v tomto místě samém máme dostupné kurzy osobního rozvoje (nehledě na to, zda jde o jazykové znalosti, dovednosti účtovat anebo finanční gramotnost).

Na našich webových stránkách je již otevřen zápis do všech kurzů, které budou v letním semestru probíhat. Nerozmýšlejte se dlouho a připojte se k nám, některé kapacity kurzů jsou prakticky plné. První hodinu si můžete zcela nezávazně a zdarma vyzkoušet, abyste poznali, zda vám vybraná úroveň vyhovuje.   

Jazykové kurzy

I v letním semestru pořádá naše komunitní škola kurzy německého jazyka. V úterý od 17:30 hodin v prostorách Podkroví, se schází skupina začátečníků, kteří jsou již ve čtvrté lekci učebnice Sprechen Sie Deutsch 1. Jednotlivé lekce jsou devadesátiminutové. Začínáme 18. února. Za celkem 16 lekcí zaplatíte 2 000,- Kč.

Ve středu od 17 hodin se koná Konverzační kurz v prostorách MAS Sdružení Růže (v přístavbě radnice). Tento kurz je zaměřen na konverzaci, ale opírá se i o knihu Sprechen Sie Deutsch 2. Letní semestr začínáme 19. února.  Za 16 devadesátiminutových lekcí zaplatíte celkem 2 000,- Kč.

Ve čtvrtek od 17 hodin v prostorách Podkroví v Podzámčí probíhá kurz pokročilých začátečníků. Tato skupina je v sedmé lekci učebnice Sprechen Sie Deutsch 1. Jednotlivé lekce jsou devadesátiminutové. Začínáme 20. února. Za celkem 15 lekcí zaplatíte 1 875,- Kč.

Výukou vás provede a případné dotazy na e-mailu ksborovany@gmail.com zodpoví lektorka Mgr. Jana Boušová.

I v letním semestru pokračují kurzy anglického jazyka.

Kurz anglického jazyka – úroveň Elementary (A1)/ mírně pokročilí začátečníci.

Výuka s Mirkou Smíškovou začíná v pondělí 17. února. Vždy v čase 18.45 - 20.15 hodin. Za 16 devadesátiminutových lekcí zaplatíte celkem 2 000,- Kč.

V kurzu pracujeme s učebnicí New English File – Elementary. Studenti se naučili hovořit v jednoduchých větách o svých volnočasových aktivitách, o oblíbených filmech či hudebních stylech nebo o slavných historických osobnostech.  Z gramatiky již umí používat přítomný čas, pomocné sloveso can a minulé časy pravidelných a nepravidelných sloves. V kurzu je kladen důraz na rozšíření slovní zásoby, prohloubení komunikačních dovedností, a to především na plynulost a přesnost mluveného projevu. V kurzu je v současnosti volné 1 místo.

Výuka s Evou Balounovou začíná ve středu 19. února v MAS Sdružení Růže (přístavba radnice). Vždy v čase 18:45 – 19:45 hodin. Za 16 šedesátiminutových lekcí zaplatíte celkem 1 520,- Kč. V kurzu jsou volná místa. Nebojte se připojit, výuka je velmi pohodová. Rádi mezi sebe přivítáme nové posily.

Kurz anglického jazyka –úroveň Pre-Intermediate (A2)/ mírně pokročilí – začínáme ve středu 19. února. Vždy v čase 18.45 - 20.15 hodin. Za 16 devadesátiminutových lekcí zaplatíte celkem 2 000,- Kč.

V kurzu pracujeme s učebnicí New English File – Pre-Intermediate. Tento kurzu je zaměřen na upevnění a rozšíření již osvojené slovní zásoby a základních gramatických jevů jako jsou minulé časy, budoucí nebo předpřítomný čas, stupňování přídavných jmen atd. Spektrum tematických okruhů, ke kterým se studenti dokáží vyjádřit v anglickém jazyce, je velmi rozmanité. Patří k nim témata nakupování, rodinné vztahy, cestování, orientace ve městě, popis oblíbeného města a jeho památek nebo jak se seznámit a vést konverzaci na večírku, tzv. smalltalk. Nedílnou součástí kurzu jsou poslechová cvičení (autentické dialogy, krátké příběhy nebo písničky v anglickém jazyce). V rámci kurzu čteme vybrané články z celé řady časopisů jako např. Bridge nebo Spotlight. V kurzu jsou dvě volná místa.

Výukou vás provede a případné dotazy zodpoví na e-mailu: ksborovany@gmail.com lektorka Mgr. Mirka Smíšková.

Kurz anglického jazyka pro začátečníkystartujeme ve čtvrtek 20. února. Vždy v čase 17:45 – 18:45 hodin. Za 15 šedesátiminutových lekcí zaplatíte 1 425,- Kč. Studenti tohoto kurzu se jazyk učí od října, váháte-li, zda se připojit, zda vám bude úroveň znalostí vyhovovat, ozvěte se na náš e-mail, rádi vám spolu s lektorkou Evou Balounovou dáme bližší informace. Zbývá jen doplnit, že kurz se pořádá v prostorách MAS Sdružení Růže v přístavbě radnice.

S napětím očekáváme, zda se zmobilizují nadějní italštináři a budeme pro ně a možné nové příchozí otevřít oblíbený kurz ITALŠTINY pro mírně pokročilé. Lektorka Alena Beníšková se na vás těší každé pondělí počínaje 17. únorem, vždy v době od 17:45 do 18:45 hodin v prostorách MAS Sdružení Růže v přístavbě radnice. Za 16 šedesátiminutových lekcí zaplatíte celkem 1 520,- Kč. Neváhejte, připravte se na letní dovolenou v Itálii již dnes! J

 

Zveme vás…      

 

Prevencí proti dluhovým pastím

Ve spolupráci se sdružením Novohradská občanská společnost, o. s., vám přinášíme BEZPLATNÝ KURZ v rámci projektu "Prevencí proti dluhovým pastím".

V úterý 11. února od 16 hodin se můžete těšit na seminář spolu s bezplatnou poradnou, kde odborní lektoři, zodpoví vaše případné dotazy, vysvětlí praxi a poradí s vašimi konkrétními potížemi. Seznámíte se s výhodami a nevýhodami různých finančních produktů na trhu. Budeme probírat rizika a možnosti řešení vzniklých finančních problémů. Našimi průvodci budou Bc. Tereza Lysoňková a Mgr. Aleš Tlačbaba.

 

ÚČETNICTVÍ V PRAXI. Jeden z našich nejúspěšnějších kurzů, který svou náplní a zaměřením pomáhá s aktuální orientací v oboru. V lednu jsme zahájili již několikátý běh kurzu podvojného účetnictví, o který je stálý zájem. Druhý kurz zaměřený na vedení daňové evidence, na účtování OSVČ se zatím neotevřel, stále evidujeme zájemce o tuto tematiku. Možné otevření plánujeme na duben. Zajímalo-li by vás toto téma, neváhejte a ozvěte se nám na náš e-mail: ksborovany@gmail.com. Budeme se těšit spolu s lektorkou Bc. Alenou Korčakovou.

 

Pro měsíc březen a duben se můžete těšit na kurz vaření s Petrem Stupkou a v případě zájmu také na kurz domácího videa s panem Ivo Brabcem. Medailonky obou pánů a bližší informace ke kurzům, do kterých se můžete nezávazně hlásit již dnes, naleznete na našich webových stránkách: www.ksborovany.cz. Workshopy budeme moci realizovat, bude-li zájem alespoň 10 kurzistů.

Ve druhé polovině března v některý pátek případně sobotu odpoledne plánujeme besedu o VHODNÉ OBUVI nejen pro děti. Přednáškou nás provede paní Janka Tóthová, zakladatelka webu nohynaboso.cz, která se problematikou zabývá. Bližší informace můžete nalézat již dnes na našich plakátech anebo webu www.ksborovany.cz. Obdobně jako u předchozích nabídek vás prosíme, dejte nám krátkou zprávou vědět váš zájem o téma. Z finančních důvodů jsme limitováni minimálním počtem posluchačů. Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na vás! KŠ Borovany