Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

Články do Zpravodaje IX / 2013

19.08.2013 22:27

 

Komunitní škola Borovany zve opět do lavic

Komunitní škola zahajuje již svou třetí sezonu. Děkujeme všem našim příznivcům a věříme, že drobné změny, které se s organizací kurzů nyní pojí, velkoryse přijmete. Jistou výhodou našich kurzů je dobrá dostupnost – nejenže se nemusíte nikam harcovat autem, ale navíc ušetříte i čas jinak dopravou strávený. Díky nízkým režijním nákladům jsou kurzy cenově dostupné (navýšení cen letos způsobila změna délky trvání. Tento semestr má zatím rekordních 17 lekcí, a některé z kurzů přešly z hodinových na 90 minutové lekce). Lektorky si pro vás připravily mnohé zajímavosti, díky kterým jak všichni věříme, vás bude učení jen a jen bavit a posouvat dál ke kýženým cílům. Více se dočtete na následujících řádcích, kde jsou jednotlivé úrovně kurzů i s jejich specifiky popsány. Kurzy pro zimní semestr 2013/2014 zahajujeme v týdnu od 23. září. Semestr bude, jak bylo již řečeno, dlouhý 17 týdnů, tj. 17 lekcí. Ještě konkrétnější informace jak k obsahu kurzu, k požadavkům na studenty anebo k lektorkám samým se dozvíte na našem webu v záložce Kurzy.

Přihlašovat se můžete do následujících kurzů:

Anglický jazyk

Angličtina pro začátečníky, pro ty zájemce, kteří s tímto jazykem chtějí začít, zatím se jej neučili. Informační schůzka s lektorkou Evou Balounovou proběhne ve čtvrtek 19. září v 18 hodin v Podkroví. Lekce budou probíhat vždy ve čtvrtek v čase od 17:45 do 18:45. Cena celého kurzu je 1 520,- Kč.  V kurzu je ještě 5 volných míst.

Angličtina pro mírně pokročilé, úroveň A1 (dle CEFR). Pro velký zájem o tuto úroveň budou probíhat dva paralelní kurzy. Jedna skupina se bude scházet vždy ve středu v čase od 18:45 do 19:45, druhá vždy v pondělí od 18:45 do 20:15 hod. První lekce se pro středeční kurz koná 25. září, první lekce pro pondělní skupinu je 23. září. Cena kurzu je 1 830,- Kč. Celkem ještě evidujeme 3 volná místa.

Angličtina pro mírně pokročilé, úroveň A2. Informační schůzka proběhne v úterý 17. 9. v 18 hodin. Scházet se budeme vždy ve středu v čase od 19 do 20:30hod. Cena celého kurzu je 1 830,- Kč. Pro zájemce jsou už jen 2 volná místa. Tento kurz je možné zakončit mezinárodní cambridgeskou zkouškou KET (Key English Test)

Angličtina pro středně pokročilé, úroveň A2/B1. Informační schůzka proběhne v úterý 17. 9. V 18 hodin v Podkroví. Lekce budou probíhat vždy v úterý v čase od 18 do 19 hodin. Cena kurzu je 1 320,- Kč. Kurz je určen pro ty, kteří již plynule a bez větších problémů dokáží komunikovat s anglickými rodilými mluvčími. Jedná se o kurz, který je zaměřen právě na konverzaci, na rozšíření a upevnění slovní zásoby, ale i gramatiky. Zatím jsou zde 3 volná místa. Tento kurz je možné zakončit mezinárodní cambridgeskou zkouškou PET (Preliminary English Test)

Velmi rádi bychom Vás pozvali do nových kurzů:

Přípravný kurz na státní maturitu z anglického jazyka. Informační schůzka proběhne v úterý 17. 9. v 18 hodin v Podkroví. Výuka bude vždy ve středu (poprvé 25. 9.) v čase od 17:15 do 18:45. Cena kurzu je 1 830,- Kč. Kurz je určen všem středoškolákům, kteří by se chtěli příjemnou a zábavnou formou připravit na státní maturitní zkoušku z anglického jazyka. V kurzu se naučí, jak porozumět čtenému a poslechovému textu, upevní a rozšíří si slovní zásobu a znalosti gramatiky. Ve výuce budou využity různé typy doplňkových materiálů přizpůsobených právě jejich věkové skupině (poslechové texty, konverzační hry). Důraz bude kladen především na rozvíjení komunikačních schopností. Kurz může být ukončen cambridgeskou mezinárodní zkouškou PET (Preliminary English Test) nebo FCE (First Certificate in English) for Schools.

Obchodní angličtina pro mírně pokročilé začátečníky. Informační schůzka proběhne v úterý 17. 9. v 18 hodin v Podkroví. Jednotlivé lekce pak budou vždy v úterý od 19:15 do 20:15. Začínáme 24., cena kurzu je 1 320,- Kč. Znalost cizích jazyků je v současnosti jedním z důležitých kritérií při výběrových řízeních, na které zaměstnavatelé kladou důraz. Tento kurz je určen pro zájemce, kteří právě hledají práci a rádi by si osvojili základní znalosti anglického obchodního jazyka, ale i pro ty, kteří angličtinu pro svoji práci potřebují. V kurzu se studenti naučí, jak navazovat kontakty s obchodními partnery, telefonovat, psát krátké e-maily, vést a účastnit se pracovních jednání. Důraz bude kladen na osvojení slovní zásoby na základě zjednodušených novinových textů např. z Financial Times nebo z jiných periodik, na upevnění již získaných znalostí gramatiky, na rozvoj poslechových a komunikačních dovedností.

Mgr. Mirka Smíšková

 

Německý jazyk

Pro zimní semestr 2013 se podařilo navázat kontakt s jazykovou školou ve Vídni, která nabízí kurzy českého jazyka rakouským studentům. Věříme, že pro naše studenty to bude příležitost, jak procvičit svou znalost jazyka v praxi. Jak doufáme, podaří se přátelskou formou propojit jednotlivé studenty tak, aby si každý z nich mohl korespondovat či jinak komunikovat s někým, kdo je mu zájmy, profesí či rodinou blízký.

Do harmonogramu kurzů jsou pak pro zpestření naplánovány exkurze do příhraničí a případná setkání s rakouskými studenty.

Úrovně kurzů, které od září otevíráme:

Němčina pro začátečníky. Kurz pro ty z vás, kteří chtějí s jazykem našich nejbližších sousedů začít. Informační schůzka proběhne 16. září od 17 hodin v Podkroví. S výukou začínáme v pondělí 23. 9. v čase od 17 do 18:30. Cena celého kurzu je 1 830,- Kč.

Němčina pro pokročilé začátečníky. Informační schůzka bude 16. září od 17 hodin v Podkroví. Scházet se budeme každou středu vždy od 17 do 18:30 hodin. Cena kurzu je 1 830,- Kč.

Němčina pro pokročilé. Informační schůzka je 16. září od 17 hodin v Podkroví. Kurz jako takový bude vždy v úterý od 18:45 do 20:15 anebo ve čtvrtek od 17 do 18:45 hodin. Cena kurzu je 1 830,- Kč.

Konverzace v německém jazyce. Informační schůzka je stejně jako u předchozích kurzů plánována na 16. září od 17 hodin v Podkroví. Scházet se pak budeme každé úterý od 17 do 18:30 hodin. Za všech 17 setkání zaplatíte 1 830,- Kč.

Velice mne těší Váš zájem o kurzy němčiny a tak doufám, že se v září sejdeme v plném počtu. Budu se na vás moc těšit.

Mgr. Jana Boušová

Italský jazyk

Od října se na vás těší lektorka Alena Beníšková a kurz jazyka slunné Itálie. Pevně věříme, že se podaří udržet půlroční snahu loňských studentů, a tito budou ve svém studiu pokračovat. V případě dalších zájemců o tento jižanský jazyk jsme odhodláni otevřít začátečnickou úroveň. Neváhejte proto a hlaste se na ksborovany@gmail.com anebo přijďte na informační schůzku v pondělí 30. září v 18 hodin do Podkroví (schůzka bude probíhat v přízemí, v šatně).

Český jazyk

Od října také poběží velmi oblíbený kurz českého jazyka pod vedením paní Jany Malíkové. O aktualitách a informační schůzce, na které se dohodne termín konání, vás budeme informovat prostřednictvím webu anebo plakátů.