Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

Borovanská univerzita přijímá nové studenty

20.09.2013 15:14

 

Virtuální univerzita třetího věku v Borovanech vstupuje do 4. roku své existence. Zahajujeme už sedmý semestr a to znamená, že první studenti v zimě slavnostně ukončí první běh studia. Studovat mohou samozřejmě i dále a většina asi i bude, protože je to všechny moc baví. Protože se tato forma studia osvědčila nejen v Borovanech, chceme umožnit zapojení se do studia i dalších studentům starším padesáti let.

Nový běh univerzity třetího věku v Borovanech bude otevřen, pokud se přihlásí alespoň 6 zájemců. Proto pozvěte i své přátele a známe.

Této formy studia není třeba se bát. Ani není nutná znalost práce s počítačem. Studenti se vzájemně podporují a pomáhají si. Výuka univerzity třetího věku, někdy též nazývána virtuální, zahrnuje skupinové přednášky natočené vysokoškolskými lektory a testy. Jednotlivé, přibližně hodinové přednášky shlédnou posluchači společně 4 - 6x za semestr (cca každých 14 dní). Po každé přednášce může další hodinu probíhat společná diskuze řízená moderátorem v návaznosti na přednášené téma. Dále účastníci vypracují samostatně nebo kolektivně test k ověření pochopení výkladu.

Časový prostor do další přednášky může každý senior buď samostatně, nebo ve skupinkách opakovaně využít k samostudiu již vyslechnutého tématu. Pokud má účastník problém s ovládáním počítače, možností přístupu k němu nebo je pro něj vyhovující tištěná podoba přednášky, lze tuto získat v podobě připraveného tištěného materiálu.

Povinným zahajovacím kurzem je kurz astronomie, kterého ale není třeba se bát. Během čtyř přednášek se posluchači zábavnou formou dozví mnoho nového, vyzkouší si ale také, jak systém výuky funguje.

Poplatek za kurz, neomezený přístup k přednáškám na internetu i tištěným textům je 200 Kč/ semestr.

Zahájení výuky plánujeme na 30. Října v 10.00 v podkroví Podzámčí.

 Přihlásit se je třeba z. Guthové na tel.č. 724643050, mailu: guthova@cb.gin.cz, nebo osobně v kanceláři Místní akční skupiny v přístavbě radnice (v prostorách bývalé knihovny a Informačního centra)

 

                                                           Za Komunitní školu Borovany Z. Guthová