Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

Němčina s Janou Boušovou

Němčina s Janou Boušovou
Aktuálně probíhají následující kurzy:

Pondělí od 17:00 – 18:30 (2x45min) – Pokročilí začátečníci (úroveň A2)

V tomto kurzu pracujeme s učebnicí Sprechen Sie Deutsch 1. Tento kurz je postaven na konverzaci již získané slovní zásoby a jejím prohloubení, uvědomění si základních gramatických principů a jejich osvojení. Práce s textem a poslechy jsou běžnou součástí. V tomto kurzu jsme v lekci 10.

Pondělí od 18.30 – 20.00 (2x 45min) – Začátečníci (úroveň A1)

V tomto kurzu používáme Sprechen Sie Deutsch 1., v tomto kurzu studenti získávají základní vědomosti ve slovní zásobě, gramatice, skladbě vět a konverzaci. Hravou formou, prací s textem a obrázky si studenti získávají širší slovní zásobu.

 

 

Lektorkou němčiny je Mgr. Jana Boušová, píše o sobě:

"Studiu německého jazyka jsem se intenzivně věnovala v Linzi 1999, Passov 2002, Berlin 2003 - 2005. V Berlině jsem měla krom studia na Freie Universität úžasnou možnost pracovat na Velvyslanectví ČR v rámci politického oddělení. Po ukončení magisterského studia na Teologické fakultě Jihočeské Univesity v roce 2006, jsem se začala věnovat výuce německého jazyka na jazykové škole Grant. V současné době lektoruji Nj především ve firmách."

Zpětná vazba od milé účastnice kurzu:

"Ráda bych se podělila o pochvalu. Navštěvuji kurz NJ pro začátečníky v Borovanech. Již od první hodiny mě pani lektorka Jana Bouše vtáhla do radosti učit se cizímu jazyku. Na každou hodinu se moc těším a mám velkou radost, že se něčemu novému dokáži ještě naučit. Její hodiny jsou od začátku až do konce plné energie a vědomostí. JSEM VELMI ZA TO RÁDA. J. T."