Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

Angličtina s Evou Balounovou

Angličtina s Evou Balounovou
Aktuálně probíhají následující kurzy:
 
Úterý od 18:45 do 19:45 (1 x 60 min.) – Úplní začátečníci.

V novém školním otevíráme také kurz pro úplné začátečníky, kteří se nikdy anglicky neučili, ale rádi by chtěli se studiem anglického jazyka začít.

Středa od 17:45 - 18:45 (1x 60 min)

Středa od 18:45 – 19:45 (1 x 60 min.) – Mírně pokročilí začátečníci (úroveň A0/A1). V kurzu pracujeme s učebnicí New English File – Elementary. Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se někdy anglicky učili, ale rádi by si vše znovu zopakovali.

Čtvrtek od 18:45 - 19:45 (1 x 60 min.) – Středně pokročilí začátečníci (úroveň A1).

V kurzu pracujeme s učebnicí New English File – Elementary. V kurzu je kladen důraz na opakování a upevnění osvojených znalostí gramatiky, na oživení a aktivní používání již získané slovní zásoby, na systematický rozvoj výslovnosti. V rámci konverzace se zaměřujeme na takové aktivity, které vedou k rozvoji komunikačních schopností v anglickém jazyce. Důležitou součást představují také poslechová cvičení a autentické články.

 

Minimální počet studentů je pět, maximální osm.

Pokud se kurz neotevře, kurzovné v plné výši posíláme zpět.
 

Lektorka angličtiny, Eva Balounová, o sobě píše:

"Studium anglického jazyka patří k mým četným zálibám již od raného dětství. Později jsem své znalosti prohlubovala osmiletým studiem na gymnáziu v Českých Budějovicích, které jsem završila maturitní zkouškou z anglického a německého jazyka. Po ukončení studia v roce 2005 jsem odešla na pracovně-studijní stáž do Londýna, kde jsem se na čas stala součástí anglické rodiny a starala se o děti britských rodičů. Během pobytu jsem navštěvovala intenzivní kurz anglického jazyka, který byl určen pro velmi pokročilé studenty. V roce 2006 jsem se pak vydala posbírat podobné zkušenosti se životem do Rakouska. Současně se započetím studia na vysoké škole v roce 2007 jsem začala vyučovat anglický jazyk vedením skupinových i individuálních kurzů pro děti i dospělé všech věkových kategorií. Svou pětiletou praxi ve vedení kurzů pro veřejnost jsem doplnila šesti měsíci výuky studentů na Gymnáziu J.V.Jirsíka v Českých Budějovicích."