Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

Pozvánka na besedu o migraci a současné ČR

20.06.2016 21:13

Nenechte si ujít

Do diáře si jistě poznamenejte termín čtvrtek 15. září. Od 17 hodin bude v Podkroví v Podzámčí beseda k více než aktuálnímu tématu. Migrace a současná Česká republika.

Na úvod setkání bude představen fenomén migrace v kontextu českých dějin. Dále bude diskutována současná česká situace z pohledu ekonomické migrace a z pohledu počtu žadatelů o mezinárodní ochranu. Vše bude debatováno v kontextu událostí loňského roku v Evropě.

Naše pozvání přijal pan Salim Murad.  Vyučuje na katedře společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Kromě výuky politologických disciplín vyučovaných pro budoucí učitele oboru Výchova k občanství, je též přednášejícím v rámci magisterského studia European Master in Migration and Intercultural Relations (www.emmir.org). Ve svém výzkumu se zaměřuje především na etnické stereotypy a téma média a migrace. Absolvoval postgraduální studium politické teorie na Univerzitě Komenského v Bratislavě a magisterské studium politologie na Masarykově univerzitě v Brně.

Těšíme se na vás.

 
Do diáře si jistě poznamenejte termín čtvrtek 15. září. Od 17 hodin bude v Podkroví v Podzámčí
 
beseda k více než aktuálnímu tématu. Migrace a současná Česká republika.
 
Na úvod setkání bude představen fenomén migrace v kontextu českých dějin. Dále bude
 
diskutována současná česká situace z pohledu ekonomické migrace a z pohledu počtu žadatelů
 
o mezinárodní ochranu. Vše bude debatováno v kontextu událostí loňského roku v Evropě.
 
 
 
Naše pozvání přijal pan Salim Murad. Vyučuje na katedře společenských věd Pedagogické fakulty
 
Jihočeské univerzity. Kromě výuky politologických disciplín vyučovaných pro budoucí učitele
 
oboru Výchova k občanství, je též přednášejícím v rámci magisterského studia European Master
 
in Migration and Intercultural Relations (www.emmir.org). Ve svém výzkumu se zaměřuje
 
především na etnické stereotypy a téma média a migrace. Absolvoval postgraduální studium
 
politické teorie na Univerzitě Komenského v Bratislavě a magisterské studium politologie na
 
Masarykově univerzitě v Brně. 
 
Těšíme se na vás.Nenechte si ujít
 
Do diáře si jistě poznamenejte termín čtvrtek 15. září. Od 17 hodin bude v Podkroví v Podzámčí
 
beseda k více než aktuálnímu tématu. Migrace a současná Česká republika.
 
Na úvod setkání bude představen fenomén migrace v kontextu českých dějin. Dále bude
 
diskutována současná česká situace z pohledu ekonomické migrace a z pohledu počtu žadatelů
 
o mezinárodní ochranu. Vše bude debatováno v kontextu událostí loňského roku v Evropě.
 
 
 
Naše pozvání přijal pan Salim Murad. Vyučuje na katedře společenských věd Pedagogické fakulty
 
Jihočeské univerzity. Kromě výuky politologických disciplín vyučovaných pro budoucí učitele
 
oboru Výchova k občanství, je též přednášejícím v rámci magisterského studia European Master
 
in Migration and Intercultural Relations (www.emmir.org). Ve svém výzkumu se zaměřuje
 
především na etnické stereotypy a téma média a migrace. Absolvoval postgraduální studium
 
politické teorie na Univerzitě Komenského v Bratislavě a magisterské studium politologie na
 
Masarykově univerzitě v Brně. 
 
Těšíme se na vás.