Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

POSLEDNÍ MÍSTA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE

16.04.2016 10:41

 

Termíny táborů:  25.-29.7.2016 a 15.-19.8.2016

Cena: 1750,- Kč, v případě zájmu lze domluvit jednotlivé dni, každý jednotlivý den činí 400,- Kč

 Oddíl Gladiators Gym a Komunitní škola Borovany pořádá 3. ročník příměstského tábora. Pro děti a mláděž ve věku od 4 do 15 let bude připraven pestrý program plný zábavy, soutěží a sportu. Zázemí nám poskytnou prostory Komunitní školy - Podkroví. Během celého týdne bude probíhat velká soutěž o nejlepšího šampiona tábora v různých sportech a dovednostech o hodnotné ceny.

Během celých dní bude pro děti připraven pitný režim, dvakrát denně svačina a oběd. Přihlášku je možné stáhnout na našich stránkách www.ksborovany.cz , nebo ji můžeme  zaslat  emailem, nebo je možné ji vyzvednout v infocentru.

prihlaska na tabor konecna 2016.odt (22,5 kB)