Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

KŠ Borovany členkou Národní sítě venkovských komunitních škol

30.07.2012 20:54

Naše komunitní škola se stala členkou celonárodní sítě venkovských komunitních škol (dále jen NSVKŠ). Jedná se o neziskovou asociaci, která podporuje rozvoj společenství v obcích, venkova jako takového a jeho možností pro své občany. Zaměřuje se na celoživotní vzdělávání a zprostředkování svých i zahraničních zkušeností.  Od této spolupráce si slibujeme pomoc při koordinaci naší činnosti a získání zkušeností z praxe co vše lze v malých obcích podnikat a jak to dělat co možná nejlépe ku prospěchu nás všech, respektive k rozvoji našeho města a osad.

Na internetové stránky NSVKŠ – www.branaprovenkov.cz je srdečně zván každý z vás. Naleznete zde jednak informace o jiných komunitních školách Čech i Moravy, ale také mnoho informací týkajících se různých projektů, do kterých se můžete jako jednotlivec či skupina přihlásit, informace z různých setkání či seminářů, která mohou být inspirující i pro naši oblast (např. hnutí Transition z Walesu, které se snaží analyzovat a zajistit podmínky pro udržitelný kvalitní život mimo velká města).

Pokud vás Národní síť venkovských komunitních škol zajímá, neváhejte navštívit její stánek v pavilonu R1 na výstavě Země Živitelka, která se koná 25. až 30. srpna v Českých Budějovicích. Bližší informace na https://www.branaprovenkov.cz/nsvks/rocni-plan-aktivit/71-prezentace-cinnosti-nsvks-na-zemi-zivitelce .