Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

Články do zpravodaje léto 2015

28.06.2015 21:25

Milí přátelé a studenti Komunitní školy Borovany, děkujeme Vám za Vši přízeň a přejeme Vám krásné prázdniny a mnoho slunečných dní. Od 1.6. 2015 probíhá zápis do našich kurzů. Pokud si kurzy zaplatíte do konce srpna jsou ceny kurzů následovné  2x45min – 2000,- Kč a u kurzu 1x60min 1400,-Kč. Od 1.9.2015 budou ceny následovné - 2x45min  2150,- Kč, u kurzů 1x60min 1550,-Kč. Již nyní pro Vás připravujeme nové jazykové kurzy a celou řadu zajímavých akcí. Na podzim můžete vybírat z následujících kurzů anglického, německého a španělského jazyka:

Anglický jazyk:

V rámci kurzů anglického jazyka si můžete vybrat z následující nabídky:

Pondělí od 18.45 do 20.15 (2 x 45 min.) – Pokročilí začátečníci (úroveň A1/A2).

V kurzu pracujeme s učebnicí Time to Talk 2. V kurzu je kladen důraz na opakování a upevnění osvojených znalostí gramatiky, na oživení a aktivní používání již získané slovní zásoby, na systematický rozvoj výslovnosti. V rámci konverzace se zaměřujeme na takové aktivity, které vedou k rozvoji komunikačních schopností v anglickém jazyce. Důležitou součást představují také poslechová cvičení a autentické články z různých časopisů a internetových zdrojů.

Úterý od 18.45 do 19.45 (1 x 60 min.) – Úplní začátečníci.

V novém školním otevíráme také kurz pro úplné začátečníky, kteří se nikdy anglicky neučili, ale rádi by chtěli se studiem anglického jazyka začít.

Středa od 17.00 do 18.30 (2 x 45 min.) – Obchodní angličtina (úroveň A2 – mírně pokročilí).

V kurzu se naučíte jak vést obchodní jednání, jak představit firmu a produkty, které prodává, jak vést telefonické rozhovory, jak napsat obchodní dopis nebo e-mail, jak si neformálně popovídat s obchodním partnerem. Další témata, kterým bude věnována pozornost, jsou např. cestování (orientace na letišti atd.), návštěva restaurace, orientace ve městě. V kurzu pracujeme s učebnicí In Company. Pre-Intermediate, časopisem Spotlight a různými internetovými zdroji.

Středa od 18.45 do 20.15 (2 x 45 min.) – Středně pokročilí (úroveň B1).

 V kurzu pracujeme s učebnicí New English File-Intermediate (2. lekce). Tento kurz je zaměřen především na rozvoj komunikativních dovedností studentů. Hlavním cílem je upevnění a rozšíření již získané slovní zásoby na základě čtení a poslechu autentických textů a její následné užití v konverzaci. Důležitou součástí je také opakování a upevnění již získaných znalostí gramatiky.

Středa od 18.45 – 19.45 (1 x 60 min.) – Mírně pokročilí začátečníci (úroveň A0/A1). V kurzu pracujeme s učebnicí New English File – Elementary. Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se někdy anglicky učili, ale rádi by si vše znovu zopakovali.

Čtvrtek od 19.00-20.00 (1 x 60 min.) – Středně pokročilí začátečníci (úroveň A1).

V kurzu pracujeme s učebnicí New English File – Elementary. V kurzu je kladen důraz na opakování a upevnění osvojených znalostí gramatiky, na oživení a aktivní používání již získané slovní zásoby, na systematický rozvoj výslovnosti. V rámci konverzace se zaměřujeme na takové aktivity, které vedou k rozvoji komunikačních schopností v anglickém jazyce. Důležitou součást představují také poslechová cvičení a autentické články.

Německý jazyk:

Pondělí od 17.00 – 18.30 (2 x 45min) – Konverzace (úroveň B2)

V kurzu pracujeme s učebnicí minimálně, ale i tak používáme Sprechen Sie Deutsch 2..V tomto kurzu se zaměřujeme na konverzaci na konkrétní témata, běžnou konverzaci pro dovolenou, nákupy, výlety. Dále pracujeme s textem, zpracovávání shlédnutých dokumentů, poslechů, které vedou ke komplexnějšímů využití německého jazyka.

Pondělí od 15.30 – 16.30 – Nj pro děti od 9 – 12let

Jde o hravé  učení plné her se slovní zásobou, konverzací, osvojením si základní gramatiky.

Úterý od 17.00 – 18.30 (2x45min) – Pokročilí začátečníci (úroveň A2)

V tomto kurzu pracujeme s učebnicí Sprechen Sie Deutsch 1. Tento kurz je postaven na konverzaci již získané slovní zásoby a jejím prohloubení, uvědomění si základních gramatických principů a jejich osvojení. Práce s textem a poslechy jsou běžnou součástí. V tomto kurzu jsme v lekci 10.

Čtvrtek od 17.00 – 18.30 (2x45min) – Pokročilí (úroveň B1)

V tomto kurzu pracujeme s texty, poslechy. Tento kurz je zaměřen na praktické uplatnění německého jazyka, na vypilování gramatických chyb jednotlivců, a osvojení si konverzačních dovedností. Kurz je založen na hravém, humorném a přátelském duchu.

Čtvrtek od 18.30 – 20.00 (2x 45min) – Začátečníci (úroveň A1)

V tomto kurzu používáme Sprechen Sie Deutsch 1., v tomto kurzu studenti získávají základní vědomosti ve slovní zásobě, gramatice, skladbě vět a konverzaci. Hravou formou, prací s textem a obrázky si studenti získávají širší slovní zásobu.

LESNÍ PEDAGOGIKA - Pátek od 15.00 – 16.30/ 1x za 14dní cena jedné hodiny je 35Kč. Tento kroužek je určen pro děti od 4 do 8let. V rámci tohoto kroužku se zaměřujeme na hravé seznamování dětí s tématy, jako jsou hmyz, savci, ptáci, ochrana a pěstování lesa a mnoho dalších. Lekce je připravena tak, aby děti zaujala a výklad pochopily. Děti dostanou zápisník, do které si zapisují (malují) probrané věci, většinou si nakreslí, vyluští, nalepí i něco na papír, odnesou si i výrobky, jako svíčky ze včelího vosku, masky klikoroha, nebo domeček pro lesní skřítky.     

SALSA - Pátek od 17.30 – 19.00 každý pátek cena kurzové hodiny je 80Kč – je možné si zakoupit permanentku na 10hod za 750Kč. Salsa je kurz určený nejen pro jednotlivce, ale i pro páry. Jde o 90minut, při kterých načerpáte pozitivní náladu, zasmějete se, zatancujete si, odreagujete se, a především se hýbete. Nemusíte se bát, že pokud přijdete poprvé a nevíte jak se Salsa tancuje, určitě se Vám bude lektorka (Lysandra) věnovat a vysvětlí Vám základy, na kterých budete své taneční umění zdokonalovat.

Dále Vám nabízíme  kurz španělštiny s rodilým mluvčím a to pro začátečníky cena kurzu je 1550,- /1x60min. V případě zájmu nás kontaktujte na ksborovany@gmail.com 

 

Zimní semestr 2015 bude začínat 21.9.2015 a končit 15.1.2016.