Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

Článek v červnovém Borovanském zpravodaji

20.05.2012 00:00

Komunitní škola Borovany - Spouštíme nový web

V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o založení spolku komunitní školy. Naším cílem je podpora celoživotního vzdělávání, setkávání obyvatel a posilování vztahu k místu, kde žijeme. Ani jedno není možné bez znalosti aktuální poptávky samotných obyvatel Borovan a jednotlivých osad. Proto hledáme cesty, kterými bychom se s Vámi nejlépe spojili, skrze které bychom si mohli sdělovat své potřeby a přání; jednoduše to, co byste rádi v obci zrealizovali, prožili, měli. První z těchto cest jsou nově vybudované internetové stránky:

www.ksborovany.cz

Naleznete zde aktuální nabídku kurzů, které bychom rádi na podzim otevřeli. Informace o právě probíhajících kurzech. Nechybí Virtuální univerzita třetího věku a další programy pro seniory. Dozvědět se můžete více o našem spolku a o možnostech spolupráce s námi, kterou vítáme.

Zaujme-li Vás naše nabídka, máte možnost se přímo na stránkách přihlásit k účasti, rezervovat si místo v kurzu. Pokud uvažujete o spolupráci, jsou zde ke stažení jak stanovy spolku, tak přihláška člena. Budeme rádi i za Vaše podněty a připomínky adresované na e-mail: ksborovany@gmail.com. Pro ty z vás, kterým je bližší papírová forma bude předběžná nabídka, mapující zájem budoucích účastníků kurzů, k dispozici také v tištěné podobě v Informačním centru a v knihovně. Distribuovat ji budeme i prostřednictvím školy.

Neváhejte podělit se o Vaše zájmy, které byste rádi v Borovanech a okolí realizovali a zatím proto třeba nejsou podmínky či příležitost. Prostřednictvím komunitní školy se nás může dát dohromady víc a aktivita se pak snáze uvede ve skutečnost.

Těšíme se na spolupráci a aktivní život komunity!