Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

 

 

1. 3. 2015 Den otevřených dveří Komunitní školy v Borovanech

11.02.2015 10:06

1. březen si připomínáme Mezinárodní den komunitních škol.

Komunitní škola usiluje o to, aby se stala místem setkávání, poznávání, výměny zkušeností a zážitků napříč věkovými a sociálními skupinami. V řadě zemí se jedná o celonárodně organizovanou aktivitu, do níž se školy přihlašují, vyměňují si své zkušenosti a jejich výstupy jsou dále prezentovány a propagovány.

Přijďte 1. 3. 2015 v 15:00 mezi nás a využijte tuto příležitost k setkání s kolegy z kurzů, lektorkami, vedením a dalšími členy Komunitní školy. Vše se odehraje v ryze neformálním stylu. Chceme vám představit pestrou nabídku školy prostřednictvím ukázek. Využijte i možnosti navázání spolupráce. Uvítáme vaše nápady a náměty, vaše připomínky nám budou inspirací pro další práci.

Touto cestou chceme též poděkovat stávajícím příznivcům Komunitní školy, těšit se můžete na drobné pohoštění a kulturní vložku na začátku programu.