Komunitní škola Borovany

Žižkovo náměstí 107
373 12 Borovany
604 736 064 - Jana Boušová

č. ú. : 3722564389/0800
ksborovany@gmail.com

Aktuality

Přijměte od nás pozvání na vzdělávací kurzy v Borovanech. Kurz anglického jazyka proběhne ve třech úrovních (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí). Za 16 hodin výuky zaplatíte 1500 Kč. Skupiny budou po 6-8 studujících. Úvodní hodina s rozdělením do skupin podle úrovně bude...
Naše komunitní škola se stala členkou celonárodní sítě venkovských komunitních škol (dále jen NSVKŠ). Jedná se o neziskovou asociaci, která podporuje rozvoj společenství v obcích, venkova jako takového a jeho možností pro své občany. Zaměřuje se na celoživotní vzdělávání a zprostředkování...

Profil na facebooku

30.07.2012 20:40
Novinky a zprávy z Komunitní školy si můžete přečíst nově i na našem facebookovém profilu.
Škola, ve které věk nehraje roli, vás zve do lavic   Kolikrát vás zaujal zajímavý vzdělávací kurz, ale protože byl v Českých Budějovicích či jinde, mimo Borovany a nejbližší okolí, tak jste jeho účast vzdali? Hradit komerční kurzovné, cestu a navíc si připočítat vynaložený čas...

Nové webové stránky

31.05.2012 21:38
Naším cílem je podpora celožitovního vzdělávání, setkávání obyvatel a posilování vztahu k místu, kde žijeme. To chceme dělat ve spolupráci s obyvateli Borovan. Proto hledáme cesty, kterými bychom se s Vámi nejlépe kontaktovali, skrze které bychom si mohli sdělovat své potřeby, požadavky a...
21. května letošního roku byly Ministertvem vnitra schváleny stanovy našeho sdružení. Bylo nám přiděleno IČO. Jsme tedy samostatnou právnickou osobou, která může provozovat svoji činnost a případně též žádat o dotace.
Komunitní škola Borovany - Spouštíme nový web V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o založení spolku komunitní školy. Naším cílem je podpora celoživotního vzdělávání, setkávání obyvatel a posilování vztahu k místu, kde žijeme. Ani jedno není možné bez znalosti aktuální...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11